DB - GO Poperinge

  • Budget: 4 547 000.00€
  • Oppervlakte: 2100 m²
  • aannemer DB : Stadsbader nv
  • Ingenieur stabiliteit: Abicon
  • Ingenieur technieken: Boydens
  • Omgevingsaanleg: Andy Malengier
  • Interieur: Avdk
De nieuwe school op de Rekhofsite wordt niet opgevat als een klassieke school met een schoolpoort en één gevel langs de straatkant. Het specifieke programma van eisen en de kenmerken van de Rekhofsite zorgt voor een atypische opvatting van het schooldomein. Het schoolgebouw wordt weggehaald van de straatkant en wordt in het midden van de groene site gepositioneerd. Door het implementeren van een soort ‘schoolstraat’ ontstaat de mogelijkheid om langs de ene zijde van de site (het Rekhof) de school met gemotoriseerd verkeerd te benaderen (personeel, logistiek, ...) , terwijl het zachte verkeer dat van de Quitenswandeling komt, een grote fietsas in Poperinge, veilig de school kan benaderen vanaf de tegenovergestelde zijde van de site. In het midden van de schoolstraat bevindt zich dan de effectieve toegang tot het schooldomein. Bovendien wordt de school niet opgevat als één schoolgebouw, maar als twee gebouwen. Twee volumes die door een luifel en overdekte buitentrap met elkaar worden verbonden. Twee volumes die geschrankt ten opzichte van elkaar staan waardoor er een variatie aan buitenruimtes ontstaat. Een alleenstaand gebouw met vele voordelen: Het groen is langs alle zijden zichtbaar, snelheid van bouwen, mogelijkheid tot uitbreiding, verscheidenheid aan buitenruimtes, ... ZONERING De schoolsite zal worden georganiseerd op de zuidkant van de Rekhofsite. Van de voorzijde aan het Rekhof, tot de achterzijde aan de Quintenswandeling. De verkaveling zal zich situeren langs de noordzijde, langs de kant van het centrum van Poperinge. Zo kan deze verkaveling aansluiten op het bestaande bouwblok. De verkaveling wordt opgevat als een alternatieve vorm van wonen: wonen in het park. We stellen voor de bestaande typologie van de twee naastliggende villa’s en het oude kasteeltje in hun groene omgeving door te trekken naar urban villa’s in een groen park. CIRCULATIE Het gemotoriseerd verkeer (auto’s ouders, personeel, schoolbus, logistiek, ...) en het zacht verkeer (fietsers, voetgangers, ...) worden zo veel mogelijk gescheiden op de Rekhofsite. Door de inkom van het schooldomein van de straat weg te halen ontstaat de mogelijkheid voor fietsers en voetgangers om via de Quitenswandeling de schoolpoort te bereiken. De schoolbus en personeel kan het schooldomein oprijden, zonder al te veel overlast te bezorgen op het Rekhof. De Kiss- en ridezone zou worden georganiseerd langs de straat zelf, waar een overdekte luifel de kinderen op een veilige manier, zonder in contact te komen met gemotoriseerd verkeer, tot aan de schoolpoort leidt. Door de nieuwe verkaveling langs de noordzijde in te richten, ontstaat de mogelijkheid om deze te ontsluiten via het Rekhof, Via de Korte Reningelststraat, of via beiden door de doorsteek te maken en op deze manier een nieuw bouwblok te vormen in het stedelijk weefsel van de Stad. Deze invalshoek werd met de dienst ruimtelijke ordening van de stad besproken. De stad Poperingen ziet in deze visie veel potenties om verder te onderzoeken.

  • project GO Poperinge
  • Bouwjaar 2019-2020
  • Locatie Poperinge