Schoolgebouw Stasegem Zuid - AVDK Architecten

 • Budget: 6 423 444,69 €
 • Oppervlakte:
  • Schoolgebouw: 2967 m²
  • Omgevingsaanleg: 7314 m²
 • Ingenieur stabiliteit: Abicon
 • Ingenieur technieken: Boydens
 • Interieur: Avdk
Wegens de sterke bevolkingstoename en capaciteitsproblemen besliste de Stad Harelbeke om de bestaande basischool Stasegem Zuid volledig te vervangen door een nieuw schoolgebouw. Vanuit pedagogisch vertrekpunt voor het ontwerp werd toegekomstgericht nagedacht om hedendaagse evoluties in het schoolgebeuren te implementeren. De klassen van de lagere school worden integraal gekoppeld wat co-teaching mogelijk maakt. Klasoverschrijdende werking wordt gestimuleerd door het contact met de gangzone te vergroten en deze ook als educatieve ruimte in te zetten. De kleuterklassen worden door gemeenschappelijke jassenzone’s verbonden met de overdekte speelzone en aangepaste buitenruimtes. Het omvangrijke programma werd ondergebracht in een compact bouwvolume waarbij veel aandacht werd besteed aan de integratie van diverse speelruimtes en de interactie met de complementaire stedelijke functies (sportinfrastructuur en CC Zuiderkouter). Door het gebouw terug zijn gezicht in de straat te geven ontstaan ruime groenzone’s rond het gebouw. De school is een toonbeeld van meervoudig gebruik waarbij maximaal wordt ingezet op de koppeling met het stedelijke gebeuren (academie, muziekschool, polyvalente zaal, buitenruimtes). Er werden hoge eisen gesteld op het vlak van duurzaamheid wat zich vertaalde in de ambitie om een BEN school te realiseren. Zo zal de school beschikken over een BEO-veld met grondboringen en lagetemperatuursverwarming dmv vloerverwarming, ventilatiesysteem D, extensieve groendaken, aangepaste oriëntaties van klaslokalen (gangzone als bufferruimte langs zuid -en westgevels) en een doordachte zonnewering in functie van het vermijden van oververhitting. In functie van het bouwbudget en de timing werd als structureel concept geopteerd voor een prefab betonstructuur met houten prefabgevelelementen en lichte scheidingswanden. Op die manier zal het schoolgebouw ook aanpasbaar zijn wanneer zich nieuwe evoluties voordoen.

 • project Schoolgebouw Stasegem Zuid
 • Bouwjaar 2018-2019
 • Locatie Stad Harelbeke