VBS Sint - Joris

De opzet van de school op de site betreft het realiseren van zo veel mogelijk extra (speel)ruimte zodat de huidige werking van de school op een aangename manier georganiseerd kan worden. In het nieuwe gebouw wenst de school voornamelijk uit te breiden met enkele klassen en een polyvalente zaal dat enerzijds dienst zal doen als refter en anderzijds als bewegings- of sportruimte. Op heden beschikt de school over geen van deze beiden. Het programma wordt ondergebracht in een nieuw bouwvolume en geeft een nieuw en hedendaags aangezicht aan de school. Grote raampartijen op het gelijkvloers zorgen ervoor dat de school een transparante uitstraling krijgt naar de buurt toe. Gezien de huidige speelplaats van de school eerder beperkt is in zijn omvang heeft de school dringend nood aan extra speelruimte tijdens de pauzes. De sportruimte zal naast de sportlessen ook dienst doen als overdekte speelruimte voor de kleuters en wordt dus als aanvullend op de speelplaats gezien. Het voorzien van extra speelruimte wordt over het volledige gebouw doorgetrokken. Op de verdiepingen worden de daken als daktuin en dakterras ingericht en zijn deze via de buitencirculatie heel gemakkelijk te bereiken. De daktuinen zorgen voor een huiselijke sfeer voor de kinderen en doorbreken de verharding van de speelplaats. Deze uitbreiding en diversiteit in speelruimte biedt heel wat vrijheid en ademruimte aan de leerlingen.

  • project VBS Sint - Joris
  • Bouwjaar
  • Locatie Menen