woonproject Dolfijnkaai / Papenstraat Kortrijk

Dit inbreidingsproject op een zeer grillerig perceel langs de Leie betreft 2 woningen waarvan 1 zich bevindt aan de zijde van de Dolfijnkaai, 1 ontsloten wordt via de Vismarkt en een 4-tal appartementen aan de Papenstraat.

  • Project woonproject Dolfijnkaai / Papenstraat
  • Locatie Kortrijk
  • Bouwjaar 2022
  • Bouwheer VV Projects
  • stabiliteit Abicon