Zandschool Blankenberge

  • Budget: 4 500 000 €
  • Oppervlakte: 3800 m²
  • Ingenieur Stabiliteit: Bm Engineering
  • Ingenieur Technieken: Bm Engineering
  • advies duurzaamheid : Daidalos Peutz
  • Om gevat met de beperkte open ruimte om te gaan speelt het gebouw in op de contouren van het binnengebied. De asverschuivingen en verdraaiingen die daar uit voortvloeien worden samen met de splitlevels ingezet om een vloeiende ruimtelijkheid te bekomen en een doorlopende open leeromgeving te creëren, vanaf de peuterklassen tot het 4de leerjaar. Naast de bekommernis om voldoende open ruimte en een grotere zichtbaarheid vanaf de straat wenst de school deze vestiging uitdrukkelijk uit te bouwen tot een onthaalschool (met instroom van alle peuters) en is er de ambitie van een pedagogisch concept dat heel beweeglijk, via (klasoverschrijdende) leef- en leergroepen, op de noden en talenten van ieder kind wil inspelen. Dit zijn de krachtlijnen van de projectdefinitie waar dit ontwerp wil op inspelen.Om buitenruimte te vrijwaren gaan we met de lagere klassen de hoogte in. Alleen het hoogstnoodzakelijke (kleuterwerking en recreatieve ruimtes) organiseren we op de begane grond, en wel op zo’n manier dat ze die binnenruimte omarmt en inkapselt.Een overdekte loper maakt het binnengebied (en de extern te gebruiken ruimtes zoals sportzaal en polyvalente ruimte) vlot bereikbaar en uitnodigend. Met deze centrale overdekte buitenruimte besparen we voldoende interne circulatie uit om de gangen aan de lagere klassen op te waarderen tot een flexibele leeromgeving. Door de (half) ondergrondse sportzaal nog wat dieper te duwen rijgen we met splitlevels alle klassen aan elkaar tot een doorlopende open leeromgeving die uitnodigt om klasoverschrijdend te differentiëren vanaf de kleuterklassen tot het 4de leerjaar.Waar we bij de lagere klassen inzetten op extra binnenruimte richten we de kleuterklassen op hun onmiddellijke buitenomgeving als verlengde van de klaswerking : alle ruimtes op de begane grond - zowel de recreatieve lokalen als de kleuterklassen – hebben rechtstreeks contact met de open / overdekte speelplaats of patio. Een (kleuter of lagere) klas is op die manier niet langer een eiland maar een uitvalsbasis naar een bredere en rijkere speel- en leeromgeving.Een eenvoudige overdekte inkomzone wordt gevormd door een luifel vanaf het secretariaat, langs de bestaande gemene muur tot aan de Zuidlaan. Ter hoogte van de Zuidlaan wordt deze luifel uitgewerkt tot een hoger volume ( aansluitend op de volumetrie van de rijwoningen langs de Zuidlaan ), bekleed met gelaagd gezandstraald glas.

  • Project Zandschool Blankenberge
  • Locatie Zuidlaan Blankenberge
  • Bouwjaar 2013-2014
  • Fotograaf Dennis De Smet